The Trustees of the Verso Umbrella Retirement Pension and Provident Funds (VURF) invite all participating employers to complete the “Survey Participating Employer” form in order for them to evaluate the Funds’ current service and benefit offering.

This forms part of the Trustees’ commitment to providing participating employers and members with an umbrella fund offering that provides market related benefits, as well as exceptional service.

The information will be used to evaluate the current fund offering, as well as to identify potential areas that may need further development.

The survey consists of 18 questions that need to be rated and should not take more than 10 minutes to complete.  Once completed please send a copy of your form to fax number (021) 9174628 or email [email protected].

Die Trustees van die Verso Sambreel Aftree Pensioen en Voorsorgfonds (VURF) versoek dat alle deelnemende werkgewers ‘n “Survey Participating Employer” vorm voltooi. Die doel van die opname is om die Fonds se huidige dienste en voordele te evalueer.

Dié opname vorm deel van die die Trustees se verbintenis daartoe om ‘n sambreelfonds produk aan deelnemende werkgewers en lede te voorsien wat markverwante voordele en uitnemende diens bied.

Die terugvoer sal gebruik word om die huidige fonds-aanbieding te evalueer, asook om die areas binne die Fondse wat verdere ontwikkeling benodig te identifiseer.

Die opname bestaan uit 18 vrae wat deur u geavalueer moet word en behoort nie langer as 10 minute te neem om te voltooi nie.  Na voltooiing stuur asseblief ‘n afskrif van die vorm aan faks nommer (021) 9174628 of epos [email protected].